Det nye Latinamerika

(udgivet november 2010)


af Niels Boel og Finn Rasmussen

Det nye Latinamerika” skildrer det opbrud, som Latinamerika har været igennem de seneste år.
Det er den første bog på dansk i nyere tid, der beskriver og analyserer udviklingen i Latinamerika.
Kontinentet har opnået en større uafhængighed fra USA. Politisk er der sket en venstredrejning, der med udgangspunkt i en styrket økonomi har betydet øget indsats mod fattigdommen i Latinamerika.
Der er en bestræbelse på regional integration. Samtidig har mastodonten Brasilien en berettiget ambition om at spille en vigtigere rolle på den internationale scene.
Kontinentet står dog fortsat over for en lang række udfordringer, ikke mindst de enorme uligheder og tillige volden, som præger dagliglivet. Der er en gennemgribende korruption, og tiltroen til politikere og til den demokratiske styreform er begrænset.
Den økonomiske fremgang er langt hen ad vejen baseret på eksport af råstoffer – hvilket gør kontinentets økonomi sårbar over for skiftende konjunkturer – og en ikke-bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.
Bogen ser også på kulturen i hverdagslivet. Mediernes rolle, musikken, kirken, og fodbolden.
Endelig sætter et kapitel fokus på de næsten 50 millioner mennesker af latinamerikansk oprindelse, der bor i USA. Deres levevilkår, muligheder for integration og deres øgede politiske og kulturelle betydning i USA.
Bogen er skrevet af journalist Niels Boel og kultursociolog Finn Rasmussen, der begge har boet i en årrække på kontinentet, rejst i de fleste lande, og arbejdet med analyse og formidling af forhold i Latinamerika. Foredrag om Latinamerika – evt, i kombination med visning af film fra VF Film – kan bestilles.

Forlaget columbus, 192 sider, illustreret, udgivet november 2010, ISBN nummer 978-87-7970-117-5

Læs mere hos Forlaget columbus.

Køb bogen online og læs anmeldelser hos Forlaget columbus